Cennik PROMOCYJNY usługi dostępu do Internetu w sieci mediaOK.pl,

obowiązujący od 20.02.2018.

(oferta ograniczona terytorialnie)

 

1.  Podstawowe opłaty abonamentowe dla PROMOCJI 20.02.2018.

Dostępne pakiety

Przepustowość łącza

Miesięczny abonament

Okres umowy

GRATIS

Opłata Aktywacyjna**

 

Pakiet mediaSTART

4 Mbit/s  /   8 Mbits*

 

39,00

 

12 m-cy

--------

99,00

 

Pakiet mediaSTART

4 Mbit/s  /   8 Mbits*

 

39,00

 

24 m-ce

router wi-fi

1m-c

99,00

 

Pakiet mediaOK

6 Mbit/s  /   12 Mbits*

 

39,00

 

24 m-ce

--------

99,00

 

Pakiet mediaOK+

8 Mbit/s  /   16 Mbits*

 

49,00

 

12 m-cy

---------

99,00

 

Pakiet mediaOK+

8 Mbit/s  /   16 Mbits*

 

49,00

 

24 m-cy

router wi-fi

1m-c

99,00

 

Pakiet mediaOK10

10 Mbit/s  /   20 Mbits*

 

59,00

 

12 m-cy

---------

99,00

 

Pakiet mediaOK10

10 Mbit/s  /   20 Mbits*

 

59,00

 

24 m-ce

router wi-fi

1m-c

99,00

 

* podwójna przepustowość w godzinach 23-6
** - opłata aktywacyjna nie obejmuje koszty sprzętu zainstalowanego u Abonenta

 

 

2. Opłaty dodatkowe

 

Wysłanie do Abonenta informacji o zaległościach ,

noty odsetkowej , wezwanie do zapłaty

10,00 PLN

Pakiet dodatkowy – „podwójna przepustowość w godzinach 23-6”

12,00 PLN

Ponowne rozpoczęcie świadczenia usługi Abonentowi po zawieszeniu świadczenia Usługi zgodnie z Regulaminem § 16 pkt.1

19,00 PLN

Opłata za cesję Umowy – przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią

49,00 PLN

Czasowe zawieszenie świadczenia usługi

Wysokość miesięcznego abonamentu

Zmiana pakietu z większego na mniejszy

49,00 PLN

Nieuzasadnione wezwanie serwisanta

49,00 PLN

Opłata za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Urządzenia (sprzętu operatora)

499,00 PLN

Rezygnacja z Usługi przed okresem na który została

zawarta Umowa.

299,00 PLN (+) udzielone upusty

jakie Abonent wykorzystał

Opłata windykacyjna za ściągnięcie należności -

+50% ściąganej należności